Ιστορική ανάπτυξη

Τώρα

Η ανάπτυξη του Yilong είναι καθ' οδόν

ΤΟ 2016

Το 2016 αναπτύχθηκε η μηχανή συσκευασίας fimpackaging.

ΤΟ 2015

Το 2015, η επιτυχής εξαγορά της SO-MATEC APPLE, που μετονομάστηκε πλέον σε SO-MATEC YILONG.

Την ίδια χρονιά κυκλοφόρησε με επιτυχία η αυτόματη μηχανή συσκευασίας της σειράς YL-16SY.

ΤΟ 2014

Τον Φεβρουάριο του 2014, η Reed God Transport Machinery Co.Ltd. ιδρύθηκε και εισήχθη με επιτυχία στην αγορά.

Το 2014, η Nagoya Japan δημιούργησε ένα κέντρο έρευνας και ανάπτυξης και πωλήσεων.

ΤΟ 2013

Το 2013 ιδρύθηκε η Chengdu Reed Kun Baomechanical and Electrical Co,Ltd

ΤΟ 2012

Τον Φεβρουάριο του 2012 αναπτύχθηκε η πρώτη περιστροφική μηχανή συσκευασίας κενού.

ΤΟ 2011

Τον Ιανουάριο του 2011, η επιτυχημένη ανάπτυξη της πρώτης αυτόματης μηχανής συσκευασίας σακουλών σειράς YL-16ST.

ΤΟ 2010

Τον Αύγουστο του 2010, κυκλοφόρησε με επιτυχία η αναβάθμιση στη βάση της αρχικής μηχανής συσκευασίας σακούλας YL-8ST YL-8SW senes.

ΤΟ 2009

Τον Μάρτιο του 2009, η επιτυχής ανάπτυξη της πρώτης μηχανής κατάλληλης για προϊόντα απολύμανσης χεριών αυτόματη μηχανή συσκευασίας σακουλών

ΤΟ 2008

Τον Μάρτιο του 2008, έγινε επιτυχημένη παραγωγή της αυτόματης μηχανής συσκευασίας YL-5KGbag,

Τον Νοέμβριο του 2008, η επιτυχής παραγωγή της αυτόματης μηχανής συσκευασίας σακούλας με φερμουάρ YL-10ST.

ΤΟ 2007

Τον Μάιο του 2007, η επιτυχής παραγωγή της αυτόματης μηχανής συσκευασίας σακουλών YL-10S.

Τον Δεκέμβριο του 2007, η επιτυχής παραγωγή της αυτόματης μηχανής συσκευασίας σακούλας YL-1QST.

ΤΟ 2006

Τον Μάρτιο του 2006, εμφανίστηκε η πρώτη αυτόματη μηχανή συσκευασίας σακούλας με φερμουάρ.

ΤΟ 2005

Τον Φεβρουάριο του 2005, αναπτύχθηκε με επιτυχία η πρώτη αυτόματη μηχανή συσκευασίας σακουλών αζώτου της σειράς YL-8S.

Τον Νοέμβριο του 2005, η πρώτη αυτόματη μηχανή συσκευασίας με την έλευση του στόματος.

ΤΟ 2004

Τον Φεβρουάριο του 2004, αναπτύχθηκε με επιτυχία το πρώτο σετ έτοιμης μηχανής συσκευασίας για σακούλες

Τον Σεπτέμβριο του 2004, αναπτύχθηκε με επιτυχία η πρώτη αυτόματη μηχανή συσκευασίας σακουλών YL-8Sangle

ΤΟ 2003

Τον Ιανουάριο του 2003, η επιτυχής ανάπτυξη της αυτόματης μηχανής συσκευασίας σακουλών της σειράς YL-8ST.

ΤΟ 2002

Τον Ιούνιο του 2002, η επιτυχής ανάπτυξη της αυτόματης μηχανής συσκευασίας σακουλών της σειράς YL-8S

ΤΟ 2001

Τον Απρίλιο του 2001. αναπτύξαμε με επιτυχία για 2 κιλά

ΤΟ 1999

Το 1999. η ίδρυση της «QingdaoYilong PackagingMachineryCo.Ltd.στο Shandong regsterednQingdao».

ΤΟ 1998

Τον Μάιο του 1998, οι πρώτοι 6 σταθμοί εισήχθησαν στην αυτόματη μηχανή συσκευασίας τύπου thebag.